Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Politechnika Krakowska w marcu i kwietniu 2015 r. podpisała trzy umowy na prace budowlane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, które zrealizowane mają być jeszcze w tym roku.


Prace budowlane będą realizowane w budynku dawnego aresztu na kampusie przy ul. Warszawskiej 24 oraz w budynku Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej 1.


Prace obejmować będą remonty konserwatorsko-budowlane elewacji obydwu budynków oraz remont konserwatorski dachu budynku dawnego aresztu.


Zadania uzyskały 45% dotację z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Obiekty zostały wybrane do finansowania przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a prace rozliczane będą przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa