Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2017

 

 

Tydzień BIM: ogólnopolskie sympozjum „BIM w edukacji” i warsztaty „BIM dla inwestorów publicznych”
(Kraków, 30-31 maja 2017 r.)
Organizator: Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

Międzynarodowy kongres „Impact’17: 4.0 Economy”
(Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2017 r.)
Organizator: Fundacja „Impact”

Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2017
(konkurs ogólnopolski, marzec - maj 2017 r.)
Organizator: Niezależne Zrzeszenie Studentów


Ogólnopolski konkurs Diversity 2017 (edycja XVI)
(Kraków, gala finałowa - 2 czerwca 2017 r.)
Organizator: Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o.

XV Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa”
(Kraków, 6-8 czerwca 2017 r.)
Organizator: Wydawnictwo „Inżynieria” sp. z o.o.

XII Forum Nowej Gospodarki
„Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego”
(Katowice, 9 czerwca 2017 r.)
Organizator: Województwo Śląskie, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o.


III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju”
(Kraków, 26-27 czerwca 2017 r.)
Organizator: Biblioteka Politechniki Krakowskiej


Konferencja naukowa-techniczna „Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii środowiska”
(Dobczyce, 29-30 czerwca 2017 r.)
Organizator: Katedra Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej


Film dokumentalny o powstaniu dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej Zawodzie w Ustroniu
(Ustroń, premiera w czerwcu 2017 r.)
Organizator: Mateusz Bielasz


Uniwersytet Dzieci oraz internetowa platforma „Scenariusze lekcji”
(Kraków, w roku akademickim 2016/2017)
Organizator: Fundacja „Uniwersytet Dzieci”

36. Międzynarodowa Konferencja „Dynamical Properties of Solid”
(Kraków, rozpoczęcie 27 sierpnia 2017 r.)
Organizator: Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

XXI Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja Roku”
(Bydgoszcz / Warszawa, finał w sierpniu 2017 r.)
Organizator: Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego

Międzynarodowa Konferencja Open Living Lab Days
(Kraków, 29 sierpnia - 1 września 2017 r.)
Organizator: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

1st IWA Polish Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Smart Cities”
(Kraków, 12-13 września 2017 r.)
Organizator: International Water Association Poland, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Międzynarodowa Konferencja TRIZ Fest
(Kraków, 14-16 września 2017 r.)
Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie MA TRIZ

XX Forum Architektury Krajobrazu „Współczesny krajobraz - badania naukowe - praktyka zawodowa - dydaktyka”
(Kraków, 21-23 września 2017 r.)
Organizator: Instytut Architektury Krajobrazu Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Rok Tadeusza Kościuszki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
(Kraków, główne obchody jesień 2017)
Organizator: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Konferencja „Centralny Okręg przemysłowy - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
(Stalowa Wola, wrzesień 2017)
Organizator: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej i Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Warsztaty „Język specjalistyczny - nowe wyzwania”
(Kraków, wrzesień 2017 r.)
Organizator: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej

III Konferencja Naukowo-Techniczna „TECH-BUD 2017”
pt. „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie”
(planowany termin konferencji - jesień 2017 r.)
Organizator: Oddział Małopolski Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie

Jubileusz 140-lecia Zespołu Szkół Budowlanych im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem
(Zakopane, 2-7 października 2017 r.)
Organizator: Zespół Szkół Budowlanych w Zakopanem

II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym - Sygnalizacja świetlna 2017”
(Kraków, 12-13 października 2017 r.)
Organizator: Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych „Media Pro”

XXIV Międzynarodowa konferencja naukowa dot. sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej pt. „Sacrum in composing space”
(Kraków, 19-20 października 2017 r.)
Organizator: Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Środowisko miejskie. Inteligentny model współpracy: Uczelnia - Samorząd - Biznes”
(Nowy Sącz, 20-21 października 2017 r.)
Organizator: Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

22. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL
(Kraków, listopad 2017 r.)
Organizator: Targi w Krakowie sp. z o.o.

IV Krakowskie Dni Nawierzchni 2017:
III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Wzmacnianie nawierzchni drogowych - Wzmacnianie nawierzchni 2017”
V Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Drogowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz betonu cementowego - Nawierzchnie drogowe 2017”
(Kraków, 15-17 listopada 2017 r.)
Organizator: Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych „Media Pro”

Konferencja „Zabytki i Energia”
(Kraków, 16-17 listopada 2017 r.)
Organizator: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo” - BIG 2017
(Kraków, 23-24 listopada 2017 r.)

Organizator: Instytut Mechaniki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

XVI konferencja z cyklu „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej”
(Kraków, 24-25 listopada 2017 r.)

Organizator: Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

The Fourth International Conference on Automatic Control and Information Technology - ICACIT 2017
(Kraków, 14-16 grudnia 2017 r.)

Organizator: Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

11. edycja konkursu „Innovator Małopolski”
(Kraków, rozpoczęcie 20 lutego 2017 r.)
Organizator: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska


Komitet Honorowy Obchodów Roku Kościuszki: Tadeusz Kościuszko 2017
(Kraków, inauguracja - 24 marca 2017 r.)
Organizator: Urząd Miasta Krakowa, Komitet Kopca Kościuszki


Projekt „Workcamp” w ramach Programu Rozwoju Zawodowego Młodej Kadry PZITB
(Kraków, 2017 r.)
Organizator: Koło Młodej Kadry Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kraków


Komitet Honorowy Jubileuszu 90-lecie Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki
(Kraków, 2017 r.)
Organizator: Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki


Kapituła ogólnopolskiego konkursu „Edukator Roku 2017”
(Dąbrowa Górnicza, rok 2017)
Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej


COPTIOSH
Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych w Białymstoku
(cała Polska, w latach akademickich: 2016/17, 2017/18, 2018/19)
Organizator: Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe COPTIOSH w Białymstoku_______________________________________________________________

Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2017 (zakończone)
Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2016
Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2015
Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2014
Patronaty Rektora Politechniki Krakowskiej w roku 2013