POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

samodzielnego referenta

 

(pełny etat – umowa o pracę na zastępstwo)

 

w Instytucie Mechaniki Budowli

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

 

 

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

 • prowadzenie Sekretariatu IMB,( praca przy komputerze, obsługa skrzynki mailowej Instytutu, obsługa urządzeń biurowych (w tym fax, skaner);
 • prowadzenie bieżącej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz jej rozdział;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komisji doktorskiej w IMB;
 • obsługa posiedzeń IMB;
 • współpraca z kadrą dydaktyczną oraz jednostkami adm. PK w zakresie wykonywanych zadań;
 • wykonywanie innych poleceń wg. Dyrektora Instytutu.

 

 

2. Niezbędne wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (World, Excel).

 


3. Dodatkowe wymagania:

 

 • język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
 • osoba na tym stanowisku powinna charakteryzować się punktualnością, komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole.

 


4. Wymagane dokumenty:

 

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 


Dodatkowe informacje: Przewidywany okres zatrudnienia od dnia 1 października 2017 r.

 


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 27 września 2017 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko. Samodzielny referent administracyjny w L-4.


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 10-20 października 2017. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).