POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

starszego referenta inżynieryjno-technicznego

 

(w wymiarze 1 etatu)

 

w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli

 

w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • udział w przygotowywaniu grantów, wniosków, zamówień dotyczących realizacji prac naukowo-badawczych pracowników naukowych; 
 • obsługa techniczna sprzętu jednostki;
 • udział w badaniach prowadzonych przez pracowników naukowych jednostki;
 • udział w wyjazdach w ramach prac naukowo-badawczych prowadzonych przez jednostkę; 
 • prowadzenie rozliczeń finansowych;
 • techniczne opracowywanie pomocy do zajęć dydaktycznych i publikacji (przepisywanie i formatowanie tekstu, sporządzanie i edycja rysunków i zdjęć) dla pracowników naukowych jednostki (w tym rysunków w różnych programach typu AutoCad);
 • inne czynności zlecane przez kierownika jednostki.

 

 

2. Niezbędne wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo, specjalność: mosty;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość programów do edycji plików graficznych i rysunków technicznych (edytory grafiki , programy graficzne CAD);
 • biegła znajomość programów MS Office (Word, Excell, PowerPoint).

 


3. Dodatkowe wymagania:

 

 • komunikatywność, rzetelność;
 • dobra organizacja pracy;
 • samodzielność, odpowiedzialność;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole.

 


4. Wymagane dokumenty:

 

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności.

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych, przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 7.00-15.00 w terminie do 22.09.2017 r.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: STARSZY REFERENT INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY W L-16.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24 w pok. 137 w dniach 16.10.2017 – 20.10.2017 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).