Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W roku 2013 zrealizowano zadanie inwestycyjne na kampusie w Czyżynach pod nazwą „Przebudowa dźwigu towarowego na osobowo–towarowy przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych wraz z zespołem maszynowni w budynku 6a (17-11) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 1244/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r.”

 

Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w kwocie 106  334,97 zł. Całkowity koszt wyniósł 219 700,36 zł.

 

Poprzez realizację ww. zadania inwestycyjnego stworzone zostały niepełnosprawnym studentom PK warunki do nauki na równych prawach z innymi. Dokonał się proces wyrównania szans, co oznacza uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym i kulturalnym.

 

Podstawowym efektem wynikającym z wykonania przedmiotowego zakresu prac, to zapewnienie pełnego dostępu studentom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń kompleksu dydaktycznego nr 6 na Czyżynach.

 

W chwili obecnej na Wydziale Mechanicznym studiuje 53 studentów z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności. Politechnika Krakowska, dostosowując warunki kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, poszerza swoją ofertę edukacyjną, dając nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego tej grupie społecznej, bez względu na wiek.

 

Na zdjęciu, winda w budynku 6a po przebudowie / fot. Jan Zych