Zmarli

ZmarliNaglowek


prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk

emerytowany profesor zwyczajny w Zakładzie Budowy Pojazdów Samochodowych
Wydział Mechaniczny
zm. 7 sierpnia 2017 r.


dr inż. Władysława Maria Francuz

adiunkt naukowo-dydaktyczny, była dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii
zm. 3 sierpnia 2017 r.


Witold Rosa

starszy mistrz w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 29 lipca 2017 r.