Europejska Karta Naukowca

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki obecnie ubiega się o uzyskanie logo Human Resources Excellence in Research.
Logo Human Resources Excellence in Research jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komisję Europejską instytucjom, w których przestrzegane są zasady wyznaczone przez Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.


Powyższe dokumenty zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia standardów rekrutacji i zatrudnienia pracowników naukowych na rynku europejskim. Wymagania stawiane przez Komisję mają sprzyjać rozwojowi kariery pracowników naukowych oraz osiąganiu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy i rozwoju technologicznego.


Europejska Karta Naukowca ustanawia prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.


Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, do których powinni stosować się pracodawcy oraz podmioty finansujące badania przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.


W celu uzyskania tego prestiżowego odznaczenia Politechnika Krakowska opracowała „Strategię HR”, w której zdefiniowane zostały działania podejmowane przez Uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania standardów ustanowionych w „Karcie i Kodeksie”. Komisja Europejska przyjęła zaproponowaną prze Politechnikę Krakowską Strategię z zastrzeżeniem wprowadzenia pewnych modyfikacji.

 

Samą bezpłatną publikację Karta i Kodeks w języku angielskim można pobrać w RPK (galeria Gil, pokój 102, I piętro).


Broszury odnośnie Karty i Kodeksu można pobrać w wersji elektronicznej na stronie (różne wersje językowe):

euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures

 

Więcej o The Human Resources Strategy for Researchers znajdą Państwo: euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 

Więcej o Karcie i Kodeksie:
euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

 

Film promocyjny Find out what The Charter & Code can do for you

 

Pobierz:

HR Strategy Cracow University of Technology [EN]

Strategia HR Politechnika Krakowska [PL]