Kredyty i pożyczki studenckie

Informacja o kredytach studenckichPrzepisy, które regulują zasady ubiegania się o kredyt lub pożyczkę studencką:

  1. Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich (Dziennik Ustaw 2014 r. poz.1026)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 1)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad , trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013)
  4. Zarządzenie nr 63 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej

 

 

 

Składanie wniosków o kredyt studencki

 

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale banku wybranego przez studenta.
Okres składania wniosków w roku 2016 od 15 sierpnia do 31 października

 

Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

 

O KREDYT MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ RÓWNIEŻ KANDYDACI NA STUDIA, KTÓRZY ROZPOCZNĄ JE OD PAŹDZIKERNIKA BR. BANK BĘDZIE MÓGŁ ROZPATRYWAĆ WNIOSKI OSÓB POSIADAJĄCYCH DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE NA STUDIA LUB UDZIAŁ W REKRUTACJI NA STUDIA, A ZAWARCIE UMOWY O KREDYT BĘDZIE MOŻLIWE PO UZYSKANIU STATUSU STUDENTA.


„ZAŚWIADCZENIE O ODBYWANIU STUDIÓW” STUDENT ODBIERA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM ODBYWA KSZTAŁCENIE, PO WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONYM ZAPOTRZEBOWANIU NA TEN DRUK.

 

 

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2016/2017 

 


Informacje w sprawie kredytów i pożyczek studenckich można uzyskać również w Dziale Spraw Studenckich (budynek WIL, I piętro, pokój 121) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

 

 

UMORZENIA KREDYTÓW STUDENCKICH

 

zasady