Regulaminy

Regulaminy obowiązujące doktorantów PK opublikowane zostały w następujących dokumentach:

Regulamin studiów

 

Regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej

 

Stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 

Zarządzenie nr 43 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych.


Pomoc materialna

Zarządzenie nr 41 Rektora Politechniki Krakowskie z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów  Politechniki Krakowskiej.

Kredyty i pożyczki studenckie

Zarządzenie NR 64 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 14 listopada 2013 r. znak R.0201-78/13 w sprawie Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej.

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach doktoranckich

 

Uchwała nr 102 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikiem: Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej (tekst jednolity).