Opłaty za usługi edukacyjne - rok akademicki 2017/18

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183)
  2. Uchwała nr 102 z 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z Załącznikiem: Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej (tekst jednolity).

  3. Zarządzenie nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.

 

 

Umowy:

 

Zarządzenie nr 64 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikami:

 Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych III stopnia związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 

Wydział Architektury

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Architektura i urbanistyka 80

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budownictwo 94
Nauki techniczne Transport 68

Wydział Inżynierii Środowiska

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Inżynieria środowiska 50

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Inżynieria chemiczne 50
Nauki techniczne Technologia chemiczna 50

Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn 95
Nauki techniczne Energetyka 95
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa 95
Nauki techniczne Inżynieria produkcji 95
Nauki techniczne Mechanika 95

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych III stopnia wynoszą:

 

Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa opłata semestralna (zł)* koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn 10 000 95
Nauki techniczne Energetyka 10 000 95
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa 10 000 95
Nauki techniczne Inżynieria produkcji 10 000 95
Nauki techniczne Mechanika 10 000 95

 

*) liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych w semestrze pomnożona przez stawkę godzinową