Uwierzytelnienie dokumentów wydawanych przez PK do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na wniosek złożony przez zainteresowanego w urzędzie obsługującym ministra, uwierzytelnia wydane przez Politechnikę Krakowską oryginały następujących dokumentów:

 

  • dyplomy ukończenia studiów;
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
  • zaświadczenia o ukończeniu studiów;
  • duplikaty dyplomów ukończenia studiów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

 

Szczegółowa informacja dotycząca uwierzytelniania ww. dokumentów dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://nauka.gov.pl/legalizacja-dokumentow/

 

Pozostałe dokumenty wydawane przez Politechnikę Krakowską w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów i studiów podyplomowych, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą, uwierzytelnia na wniosek zainteresowanego uczelnia. Dokumenty do uwierzytelnienia przygotowuje pracownik dziekanatu wydziału. Uwierzytelnienia dokonuje Prorektor ds. Kształcenia.

 

Opłatę za uwierzytelnienie przez PK dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą w wysokości 19 złotych (za każdy dokument) należy wnosić na konto: Alior Bank S.A. 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826. Przy odbiorze uwierzytelnionych dokumentów należy przedstawić potwierdzenie wniesienia opłaty.