Godziny rektorskie w czwartek, 14 maja

W związku ze Świętem Szkoły, Rektor Politechniki Krakowskiej ogłosił dzień 14 maja br. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.