Na rzecz rozwoju integracji regionalnej Żywca

W piątek, 26 czerwca w żywieckim ratuszu, podczas sesji wyjazdowej Senatu Politechniki Krakowskiej, burmistrz Żywca Antoni Szlagor i rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak podpisali na czas nieokreślony porozumienie o dalszej współpracy oraz rozwijaniu kontaktów pomiędzy uczelnią a miastem (na zdjęciach / fot. Jan Zych).

 


Intencją porozumienia jest podjęcie wielokierunkowej współpracy między miastem Żywiec a Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, w zakresie działań na rzecz rozwoju integracji regionalnej, obejmującej między innymi: infrastrukturę komunikacyjną, ład i zagospodarowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój i ochronę środowiska oraz ochronę zabytków i zasobów naturalnych.

Współpraca miasta z krakowską uczelnią będzie obejmować m.in.: organizowanie wspólnych zespołów problemowych, dla rozwiązywania określonych zagadnień, oraz wspólnych przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i promocyjnych, a także współorganizację konferencji i seminariów.

Politechnika zapewnia, że w tematyce realizowanych prac naukowo-badawczych i doświadczalnych będzie ujmować aktualne i perspektywiczne potrzeby merytoryczne i organizacyjne miasta. Władze Żywca podejmą się opieki nad praktykami i stażami studentów, organizowanymi przez uczelnię. „Pierwsi studenci przyjadą do miasta nad Sołą i Koszarawą już we wrześniu. W trakcie praktyk będą mieli za zadanie stworzyć koncepcje renowacji kamienic w ciągu ulicy Dworcowej” - informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Żywcu Tomasz Terteka.

Podczas piątkowej sesji, Politechnika Krakowska oraz Centrum Sportu i Rekreacji PK zostały uhonorowane Medalem Pamiątkowym Miasta Żywca.


Należy przypomnieć, że Politechnika Krakowska współpracuje z Żywcem już od kilkudziesięciu lat. Od lat 70. XX wieku, uczelnię z regionem łączy również malowniczo położony Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej nad Jeziorem Żywieckim, który w swojej historii wychował setki adeptów żeglarstwa. Rozbudowana kilka lat temu infrastruktura ośrodka otworzyła możliwość szkolenia i organizowania obozów żeglarsko-rekreacyjnych także dla osób niepełnosprawnych.


Zobacz w fotogalerii serwisu: Podpisanie porozumienia o współpracy z miastem Żywiec.