W dniu 27 października 2022 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2202). Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin zacznie obowiązywać od dnia 11 listopada 2022 r. Jednocześnie z dniem tym traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (dziennikustaw.gov.pl)

Aktualizacja rozkładu zajęć 03.11.2022 r.: rozkład zajęć dla pierwszego semestru 2022/23.

Update (Nov 3, 2022): timetable for foreigners (classes in English) academy year 2022/23 sem. 1.

Rozkład zajęć dla semestru 1 w roku akademickim 2022/23.

Timetable for foreigners (classes in English) academy year 2022/23 sem. 1.

 

Zajęcia dla doktorantów I roku, w semestrze 1, odbywać się będą zdalnie.

Classes for 1st year doctoral students, in semester 1 are remote.

13 października br. Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej zainaugurowała 4. w swojej historii rok akademicki. Uroczystość odbyła się w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. – Na rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej przyjęliśmy 76 osób, w tym 31 na „Doktoraty wdrożeniowe” – zaznaczyła w swoim przemówieniu dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.
 

DYREKTOR I RADA SZKOŁY DOKTORSKIEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na:

INAUGURACJĘ 4 ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 SZKOŁY DOKTORSKIEJ PK

Uroczystość odbędzie się 13 października 2022 roku (czwartek) o godz. 14.00

w Pawilonie Konferencyjo-Wystawowym „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

- „Gaude Mater Polonia”

- Otwarcie uroczystości przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzatę Cimochowicz-Rybicką, prof. PK

- Wystąpienie JM Rektora PK

- Ślubowanie doktorantów Szkoły Doktorskiej PK

- Hymn „Gaudeamus”

- Wykład inauguracyjny: dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK

pt. "Nauka i praktyka w świetle doświadczeń Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego"

- Zakończenie uroczystości


Relacja z wydarzenia zostanie udostępniona do obejrzenia na stronie SD PK

Informujemy, że podpisania ślubowania i odbioru legitymacji dla osób wpisanych na listę doktorantów SD PK na rok akad. 2022/2023 należy dokonać osobiście w Biurze Szkoły Doktorskiej (bud. WIŚiE pok. 20) w terminach:
- 3.10.2021 (poniedziałek) 9:00-13:00
- 4.10.2021 (wtorek) 9:00-13:00
- 5.10.2021 (środa) 9:00-13:00

W dniach 31.08. i 01.09. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dla osób nieposiadających zaświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

 

Pozytywny wynik rozmowy uprawnia do studiowania w Szkole Doktorskiej PK, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
UWAGA! Nie jest to egzamin certyfikatowy, a zaświadczenie wydawane jest tylko na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i nie może być podstawą do wydania zaświadczenia o ogólnych kompetencjach językowych.

 

Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły lektorat z j. angielskiego na PK mogą się ubiegać o wystawienie takiego zaświadczenia bez konieczności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej jednak w tej sytuacji wystarczający jest skan strony suplementu z wyszczególnionym językiem angielskim.

 

Zgłoszenia na rozmowę kwalifikacyjną oraz wnioski o wystawienie zaświadczenia przyjmujemy do 26.08. na: formularzu.

Ruszyła rejestracja elektroniczna do Szkoły Doktorskiej PK.

 

Odnośnik do systemu:
https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/