19.12.2022r.

Celem konkursu SONATINA 7 jest wsparcie rozwoju naukowców znajdujących się na początku swojej kariery poprzez stworzenie im możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce. Dodatkowo SONATINA 7 umożliwia im realizację staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Zaplanowane projekty mogą obejmować zarówno badania podstawowe, jak i badania aplikacyjne. Prace można rozplanować na 2 lub 3 lata, staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. 

 

Konkurs skierowany jest do osób, które mają już stopień naukowy doktora, uzyskany po 31 grudnia 2019 r. lub też tych, które uzyskają go do końca czerwca 2023 r. Wnioski mogą składać również osoby, którym stopień naukowy doktora nadano wcześniej, ale w międzyczasie miały przerwy w karierze naukowej związane np. z urodzeniem lub przysposobieniem dzieci.

 

Więcej informacji na stronie NCN: SONATINA 7

 

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.