22.12.2022r.

 

Na stronie NCN został umieszczony harmonogram konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN.