22.12.2022r.

 

NCBiR ogłosiło 14 edycję programu LIDER. Nabór będzie trwał od 17 lutego 2023 r. do 08 maja 2023 r. (do godziny 16:15). Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI. 

 

W tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków; doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o  środki – maksymalnie w wysokości  1,8 miliona złotych – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 miliona złotych. Czas realizacji projektu to minimum 12 a maksymalnie 36 miesięcy.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR