PODSTAWA PRAWNA:

INFORMACJE OGÓLNE:

 

Program stypendialny jest skierowany do aktywnych naukowo studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Stypendia wypłacane są z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.


O finansowe wsparcie będzie można starać się dwa razy w roku, a podstawą będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, o których jest mowa w Regulaminie.
Wnioski należy składać do dziekanatów wydziałów/sekretariatu szkoły doktorskiej w dwóch naborach:

  • nabór zimowy, najpóźniej do dnia 15 stycznia,
  • nabór letni, najpóźniej do dnia 15 maja.


Stypendium jest przyznawane na okres sześciu miesięcy w oparciu o sporządzone osobne listy rankingowe odpowiednio dla studentów i doktorantów.


Oświadczenie do wniosku - stypendium z WFS