Najnowsze badanie Biura Karier Politechniki Krakowskiej potwierdza silną pozycję absolwentów PK na rynku pracy. 93,3 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2019 r., znajduje zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Większość badanych deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z wykształceniem. 
 
 
BKBiuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi badania losów zawodowych absolwentów od 2012 r., po to, by poznać ich aktualną sytuację na rynku pracy, a także przebieg kariery od momentu ukończenia studiów. Forma badania – ankieta internetowa – pozwala na szybkie i anonimowe zebranie wyników, jest również najdogodniejszym sposobem dotarcia do absolwentów uczelni. Zagadnienia poruszane podczas badania dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, formy prawnej zatrudnienia, zgodności pracy z profilem kształcenia, miejsca zatrudnienia, wysokości zarobków, poziomu satysfakcji z pracy i realizacji celów zawodowych, kształcenia podejmowanego po studiach. Zebrane dane pozwalają na obserwację trendów i porównania pomiędzy rocznikami oraz w ramach jednego rocznika na przestrzeni lat. 
 
Najnowszy raport wskazuje, że w pół roku po studiach magisterskich pracuje 93,3 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2019. – Zdecydowana większość badanych – aż 67 proc. – zatrudnienie znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Już zdobycie tytułu inżyniera na Politechnice Krakowskiej daje obiecujące perspektywy zawodowe. Wśród respondentów, kończących kształcenie po I stopniu studiów, pracuje 82,8 proc. osób – mówi dr Maja Ziętara, kierownik Biura Karier PK.
 
Badanie pokazało, że ukończenie studiów II stopnia sprzyja znalezieniu pracy w zawodzie. 65,7 proc. magistrów inżynierów deklaruje zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem. Zatrudnienie poza branżą cztery razy częściej dotyka absolwentów studiów I stopnia. Spośród osób badanych po I stopniu, 67,4 proc. kontynuuje studia na Politechnice Krakowskiej. Warto podkreślić, że absolwenci II stopnia wyżej oceniają rozwinięte na studiach kompetencje zawodowe (wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne), a także pozazawodowe (współpraca w zespole i kompetencje organizacyjne). Średnie miesięczne zarobki badanych, którzy ukończyli II stopień studiów, częściej występują w przedziałach powyżej 4 tys. zł brutto. 
 
Większość absolwentów Politechniki (80,2 proc.) pracuje w województwie małopolskim, w tym 51 proc. w Krakowie. Pozostali najczęściej w województwach: śląskim, mazowieckim i podkarpackim. W stosunku do ubiegłorocznego badania dotyczącego rocznika 2018, mniej respondentów wyjechało do pracy za granicę – tylko 2 proc. (poprzednio około 6 proc.). Absolwenci PK wyjeżdżają przeważnie do Niemiec, Irlandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Najczęściej wymieniane branże, w których pracują osoby z dyplomem Politechniki Krakowskiej to: budownictwo (27 proc.), architektura (13 proc.), mechaniczna (12 proc.), IT (7 proc.), inżynieria środowiska oraz transport i logistyka (po 6,5 proc.). Wychowankowie PK pracują głównie najemnie (93,2 proc. ogółu zatrudnionych po studiach II stopnia). 6,8 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą, w tym 4,2 proc. równocześnie pozostaje zatrudniona u pracodawcy.
 
Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2019 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów zostało przeprowadzone za pomocą ankiety elektronicznej. Wzięło w nim udział 1002 osoby, z czego 56,8 proc. to absolwenci I stopnia, a 43,2 proc. – absolwenci II stopnia studiów. 
 
Aby pomóc studentom w rozpoznaniu rynku pracy i swoich predyspozycji zawodowych, co roku Biuro Karier Politechniki Krakowskiej organizuje Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze wielu pracodawców reprezentujących różne branże – budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT. Ze względu na pandemię koronawirusa, najnowsza edycja Inżynierskich Targów Pracy Politechniki Krakowskiej odbędzie się w formule wirtualnej. Wydarzenie zaplanowano na 18 listopada br.
 
 
Oprócz badania w pół roku po studiach Biuro Karier PK prowadzi też badania absolwentów w 3 lata po studiach. Dotychczasowe pokazują, że wraz z doświadczeniem pozycja zawodowa inżynierów po PK jeszcze się polepsza. Obecnie trwa opracowywanie raportu z badań rocznika 2017 r.
 
 
(bk)