Plakat zapraszający na wystawęOd 23 listopada do 8 grudnia br. w Galerii GIL będzie można obejrzeć prace studentów Politechniki Krakowskiej z kierunków architektura, architektura krajobrazu i transport, wykonane w ramach projektu „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”. Wystawę swoim patronatem objął prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. Podczas wernisażu zaplanowano rozstrzygnięcie konkursu „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”.

 

W maju br. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, w których uczestniczyli studenci architektury, architektury krajobrazu i transportu z Politechniki Krakowskiej. Pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych realizowali koncepcje zagospodarowania przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie. W trakcie warsztatów zostały przeprowadzone konsultacje m.in. z przedstawicielami przewoźników komunikacyjnych, uczniami korzystającymi z lokalnej komunikacji zbiorowej, a także z osobami niewidomymi i niedowidzącymi oraz poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Po spotkaniach partycypacyjnych studenci wspierani przez kadrę naukową opracowali trzy koncepcje przebudowy przystanku. Następnie Biuro Projektu Rozwoju Lokalnego ogłosiło konkurs internetowy, podczas którego mieszkańcy miasta mogli wybierać spośród przygotowanych wizji. Z pracami warsztatowymi będzie można zapoznać się odwiedzając wystawę w Galerii GIL przy ul. Warszawskiej 24 w dniach od 23 listopada do 8 grudnia. Dodatkowo, w dniu wernisażu o godz. 14.30 zostanie rozstrzygnięty konkurs po-warsztatowy, a także nastąpi przyznanie nagród.

 

Należy dodać, że na wystawę w Galerii GIL złożą się również prace studenckie wykonane w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem”. Są to wyniki studenckich praktyk inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w Hrubieszowie w lipcu br., podczas których studenci architektury i architektury krajobrazu z Wydziału Architektury PK zinwentaryzowali wiele historycznych domów i ogrodów, w tym rodzinny dom prof. Wiktora Zina. Dopełnieniem wystawy są prace malarskie i szkice wykonane podczas pleneru w Hrubieszowie.

 

Politechnika Krakowska jest partnerem projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” realizowanego w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

 

 jg