Adrian Matuszewski oraz Konstancja Wojdak, absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, znaleźli się w gronie laureatów 4. edycji konkursu studenckiego „Drewno w architekturze”, organizowanego przez Politechnikę Białostocką we współpracy z firmami Unibep i Danwood. Jury nagrodziło projekty magisterskie autorstwa wychowanków PK kolejno II i III Nagrodą. 
 
Wizualizacja projektu autorstwa Adriana MatuszewskiegoGala wręczenia nagród odbyła się 25 listopada br. na Politechnice Białostockiej. Główną ideą przyświecającą konkursowi „Drewno w architekturze” jest upowszechnianie wiedzy na temat wartości i wyjątkowości drewnianej architektury. Konkurs dotyczył dyplomowych projektów magisterskich wykonanych na wydziałach architektury (w 4. edycji – projektów architektonicznych wykonanych i obronionych w latach 2021-2022), w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Autorzy mogli skupić się na wykorzystaniu właściwości drewna zarówno w każdym z tych trzech aspektów, jak i tylko w jednym.
 
Decyzją jury konkursowego, I Nagrodę otrzymała Nadia Sajjad za pracę „Architektura mieszkaniowa w obliczu zmian klimatu. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”, wykonaną na Politechnice Warszawskiej. II Nagroda została przyznana Adrianowi Matuszewskiemu z Politechniki Krakowskiej – autorowi pracy pn. „The spiral – projekt budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową”. Promotorem dyplomu był dr inż. arch. Bartosz Dendura z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury PK. W swojej opinii, jury zwróciło uwagę na interesujący i trafny dialog zaproponowanej przez autora projektu rewitalizacji zapomnianego miejsca i próby wpisania nowej funkcji zabytkowej budowli za pomocą współczesnego języka architektonicznego. – Walorem rozwiązania jest przyjęcie ascetycznej zasady budowania tkanki funkcjonalnej w oparciu o symbolikę dawnych Celtów. Wzajemne przenikanie różnych form przestrzennych uznać należy za niezaprzeczalny walor pracy. Konsekwentnie i interesująco poprowadzona została przez autora narracja graficzna pracy, oddająca w pełni surowość miejsca – napisało jury. Wizualizacja projektu autorstwa Konstancji Wojdak
 
III Nagrodą w konkursie „Drewno w architekturze” doceniono pracę Konstancji Wojdak, również absolwentki Politechniki Krakowskiej. Dyplom nosi tytuł „L’arte della vita. Centrum artterapii i adaptacja renesansowej kaplicy”. Praca wykonana została pod kierunkiem dr. inż. arch. Lukasa Olmy z Katedry Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług WA PK. Jury pozytywnie odebrało dokonaną przez autorkę próbę architektonicznej podróży w czasie, w dodatku podróży terapeutycznej. – Autorka z dużą pokorą wprowadza odbiorcę w świat bezpiecznych przestrzeni, kreując formy umożliwiające spełnienie celu terapeutycznego i wpisując się trafnie w klimat zabytkowej architektury środkowej Italii – możemy przeczytać w opinii.
 
Dwa wyróżnienia równorzędne przyznane zostały Justynie Dmytryk z Politechniki Wrocławskiej i Weronice Majchrowicz z Politechniki Warszawskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – kolejno wizualizacje projektów autorstwa Adriana Matuszewskiego i Konstancji Wojdak / www.architekturaibiznes.pl