W piątek, 16 grudnia br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, wręczył odznaczenia państwowe i medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pracownikom uczelni. W uroczystości wzięły udział władze Politechniki Krakowskiej na czele z rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem oraz dziekani politechnicznych wydziałów.
 
Pragnę Państwu gorąco podziękować za codzienną aktywność. To właśnie w takich zawodach, jak pracownik naukowy, pracownik dydaktyczny czy pracownik wspierający działalność badawczą, wyraża się poczucie misji. Każdy, kto pracuje w murach uczelni ma świadomość tego, że wypełnia bardzo ważne powinności wobec świata nauki i wobec studentów – powiedział w trakcie uroczystości wiceminister Włodzimierz Bernacki.
 

 

 
 
 
W czasie uroczystości odznaczenia państwowe i resortowe odebrali: Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN
 
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
 
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
1. Dr inż. arch. Rafał Zawisza, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr inż. arch. Bogdan Dziedzic (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr inż. Adriana Biernacka (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN
5. Dr inż. Dorota Machowska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr inż. Jacek Wojs (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Mgr Dorota Majewska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Mgr Ewa Różańska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Inż. Edward Mićków (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Motak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
11. Dr inż. Jerzy Dutczak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
12. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.) 
13. Mgr Anna Zawrzykraj (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
 
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 
1. Dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN
4. Dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr inż. arch. Paweł Żuk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Andrzej Drwal (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr inż. Marek Sieja (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Mgr inż. Magdalena Borys (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Mgr Agnieszka Knap (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
11. Mgr inż. Mariusz Krawczyk (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Dr inż. Jerzy Białas (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
13. Dr Anna Bistroń (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 
1. Dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr inż. Bartosz Kopiczak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN
3. Dr inż. Kinga Korniejenko (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4. Dr inż. Karolina Łach (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. Elżbieta Malewska (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr inż. arch. Paweł Mika (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. Marek Pańtak (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
8. Dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
9. Dr inż. Dominik Wyszyński (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
10. Mgr inż. Krzysztof Czajkowski (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
11. Mgr Milena Mikuta (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
12. Mgr inż. Barbara Zając (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
13. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
14. Dr Joanna Korpak (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
15. Mgr inż. Łukasz Faracik (odznaczenie przyznane w 2021 r.)
 Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i medali KEN
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 
1. Dr hab. inż. Andrzej Bielski, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
2. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
3. Dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
4.Dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
5. Dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
6. Dr hab. inż. arch. Anna Kulig (odznaczenie przyznane w 2022 r.)
7. Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (odznaczenie przyznanie w 2021 r.)
8. Mgr inż. Katarzyna Fabijanowska (odznaczenie przyznanie w 2021 r.)
9. Dr hab. inż. Agnieszka Lechowska, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2020 r.)
10. Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK (odznaczenie przyznane w 2019 r.)
 
 
 
 (bk)
 
 
Fot. Jan Zych