Od 20 stycznia w Hrubieszowskim Domu Kultury będzie można oglądać wystawę zatytułowaną „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM l HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE”. Stanowi ona prezentację prac studentów Politechniki Krakowskiej wykonanych w ramach projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

 


Plakat-zaproszenie na wystawę Wystawa wcześniej była prezentowana na Politechnice Krakowskiej. W Galerii Gil prace studentów można było oglądać od 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku. Tym razem zawita ona do Hrubieszowskiego Domu Kultury. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 20 stycznia o godzinie 12:00.


Na wystawie zostaną zaprezentowane prace studentów Politechniki Krakowskiej, które powstały w ramach projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w 2022 roku. Zostały one wykonane podczas praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz warsztatów projektowych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”. Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia.


Do wystawy zostanie dołączona dodatkowa plansza. Przedstawia ona koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, która została opracowana przez zespół pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty. W jego skład weszli pracownicy Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. arch. Agnieszka Ozimek, dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, dr inż. arch. Marcin Gierbienis i mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Greniuk z Wydziału Architektury oraz dr inż. Mariusz Dudek z Wydziału Inżynierii Lądowej we współpracy autorskiej ze studentami i absolwentami PK – mgr. inż. arch. kraj. Aleksandrą Szczypka, inż. arch. kraj. Magdaleną Marasik i studentem kierunku transport Jakubem Florczykiewiczem.


W maju 2022 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyły się partycypacyjne warsztaty projektowe pt. „Centrum komunikacyjne Hrubieszowa – nowa brama do miasta”, w których uczestniczyli studenci architektury, architektury krajobrazu i transportu z Politechniki Krakowskiej. Pod okiem pracowników dydaktyczno-naukowych opracowali oni koncepcję Hrubieszowskiego Centrum Komunikacyjnego, której celem było przedstawienie wstępnej propozycji projektowej architektoniczno-funkcjonalnej dla planowanego centrum komunikacyjnego przy ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie. Koncepcja została przekazana do Biura Projektu Rozwój Lokalny w Hrubieszowie do dalszych prac projektowych. Ich efektem będzie realizacja dworca autobusowego.


Politechnika Krakowska jest partnerem projektu pn. „Rozwój lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” realizowanego w ramach programu „Rozwój lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

 

(jg)