26 stycznia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej odbędzie się otwarte seminarium z udziałem ekspertów, pn. „Rola współpracy międzyregionalnej w procesie odbudowy miast Ukrainy – nauka, innowacyjność i biznes”. Spotkanie jest częścią interdyscyplinarnego projektu związanego z szacowaniem zniszczeń wojennych oraz przygotowaniem planu odbudowy infrastruktury miejskiej u naszego wschodniego sąsiada. W przedsięwzięcie zaangażowana jest dr inż. Anna Romańska z Katedry Automatyki i Informatyki WIEiK.

 

Flaga Ukrainy
Fot. Canva

Nad zagadnieniami, które będą poruszane w czasie seminarium, pracujemy od czerwca ub. roku wspólnie z prof. Konstantinem Mamonovem (profesor wizytujący na PK) z Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A. N. Beketowa, a także przedstawicielami wybranych firm. Tworzymy zarys projektu „Inteligentny system modułowy wykorzystywany w procesie oceny strat wojennych oraz wykonania planu odbudowy zniszczeń infrastruktury w mieście Charków” – mówi dr inż. Anna Romańska.

 

Seminarium, organizowane wspólnie przez Politechnikę Krakowską i Europejski Instytut Nieruchomości, rozpocznie się o godz. 14.00. Otworzy je dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK. Obrady będą się odbywać na I piętrze budynku WIEiK (ul. Warszawska 24) w sali A3.

 

Część pierwszą spotkania zainauguruje prezentacja projektu „Inteligentny system modułowy wykorzystywany w procesie oceny strat wojennych oraz wykonania planu odbudowy zniszczeń infrastruktury w mieście Charków”. Założenia przedsięwzięcia przedstawią prof. Konstantin Mamonov wraz z prezesem Zarządu Europejskiego Instytutu Nieruchomości Jackiem Kolibskim. Następnie przedstawione zostaną modele finansowania programu odbudowy Ukrainy z udziałem międzynarodowych instytucji finansowych, a także prawne aspekty współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście oceny strat wojennych i procesów odbudowy Ukrainy. Druga część seminarium zostanie poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym w procesie rekonstrukcji miast.

 

Zobacz: harmonogram wydarzenia

 

(bk)