Komisja Europejska przyznała Politechnice Krakowskiej prestiżowe wyróżnienie Logo Human Resources Excellence in Research, plasując ją tym samym w elitarnej grupie instytucji naukowych posiadających prawo do posługiwania się tym logotypem. Politechnika jest uprawniona do używania Logo w celu promowania siebie jako instytucji zapewniającej sprzyjające i stymulujące środowisko pracy.


HR PK logo

Logo Human Resources Excellence in Research jest wyróżnieniem przyznawanym przez Komisję Europejską instytucjom, w których przestrzegane są zasady wyznaczone przez „Europejską Kartę Naukowca” i „Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.


Powyższe dokumenty zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu ujednolicenia standardów rekrutacji i zatrudnienia pracowników naukowych na rynku europejskim. Wymagania stawiane przez Komisję mają sprzyjać rozwojowi kariery pracowników naukowych oraz osiąganiu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy i rozwoju technologicznego.


Europejska Karta Naukowca ustanawia prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych.


Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, do których powinni stosować się pracodawcy oraz podmioty finansujące badania przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców.


Aby uzyskać odznaczenie Politechnika Krakowska opracowała „Strategię HR”, w której zdefiniowane zostały działania podejmowane przez Uczelnię w celu zapewnienia przestrzegania standardów ustanowionych w „Karcie i Kodeksie”. Dokument ten został przeanalizowany i oceniony przez panel składający się z trzech niezależnych asesorów. W dniu 4 grudnia 2017 r. Politechnika Krakowska została poinformowana o pozytywnym wyniku ewaluacji i przyznaniu nagrody. Komisja Europejska monitoruje instytucje odznaczone Logo HR w celu weryfikacji ciągłego przestrzegania standardów ustanowionych w Karcie i Kodeksie.

 

Bezpłatną publikację „Karta i Kodeks” w j. angielskim można pobrać w RPK (Galeria GiL, pokój 102, I piętro).


Broszury odnośnie „Karty i Kodeksu” można pobrać w wersji elektronicznej na stronie (różne wersje językowe):

euraxess.ec.europa.eu/useful-information/brochures


Więcej o „The Human Resources Strategy for Researchers” znajdą Państwo na stronie euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 

Więcej o „Karcie i Kodeksie”: 

 


Film promocyjny: „Find out what The Charter & Code can do for you”


Pobierz: