Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) zaprasza pracowników uczelni na szkolenia świadomościowe pt. DYSKRYMINACJA, MOBBING, MOLESTOWANIE - czym są i jak im przeciwdziałać. Szkolenia będą prowadzone online (platforma Teams) i odbędą się we wrześniu.

 

grafika informująca o szkoleniu: granatowy tekst na białym tle z tytułem szkolenia i informacją o osobie prowadzącej. Z prawej strony grafika przedstawiająca skuloną postać, siedzącą pod telefonem i trzymającą się za głowę. Z telefonu wychodzą ikonki świadczące o agresji.Dbałość o oparte na wzajemnym szacunku relacje członków uczelnianej społeczności jest bardzo ważna. Szkolenia prowadzone przez Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji Panią mgr Beatę Romek, mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej właściwego zachowania w pracy ze studentami, a także wszelkich zagrożeń psychospołecznych w kontakcie z drugim człowiekiem.

 

Do zapisów szczególnie zachęcamy nowo zatrudnione osoby (od 1 stycznia 2022 roku), dla których udział w szkoleniu świadomościowym od 2023 roku jest obowiązkowy (Zarządzenie nr 1 Rektora PK z dnia 12 stycznia 2023 oraz Cel operacyjny 1.2. Działanie 1.2.1. Planu Równości dla Politechniki Krakowskiej na lata 2022-2025).

 

Zapisy odbywają się zdalnie w Serwisie Informacyjnym Pracowników. Uczestnicy mają do wyboru sześć terminów. Każdy z zapisanych uczestników zostanie przypisany do odpowiedniego miejsca spotkania na Teams.

 

 

Terminy szkoleń:

 

- 5 września, godz. 10:00-12:15

- 6 września, godz. 10:00-12:15

- 12 września, godz. 10:00-12:15

- 13 września, godz. 10:00-12:15

- 19 września, godz. 10:00-12:15

- 20 września, godz. 10:00-12:15

 

 

Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej (CeWSA PK) powołano w maju 2022 roku. Zajmuje się ono m.in. szeroko pojętą profilaktyką, zwiększeniem świadomości na temat zagrożeń psychospołecznych (szkolenia, e-kursy, seminaria, webinary, materiały informacyjne), kompleksowym rozpatrywaniem spraw dotyczących niewłaściwego traktowania oraz zapewnieniem dostępu do psychologicznego wsparcia dla całej społeczności akademickiej PK.