17 lipca 2015 r. zostało podpisane porozumienia między Gminą Miejską Kraków a Politechniką Krakowską w sprawie kontynuacji projektu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego (KSDZ).

 

 

Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego to projekt realizowany od 2012 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 i Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Jego celem jest pomoc młodzieży w dostosowaniu się do współczesnego rynku pracy. W ramach projektu realizowane są zajęcia w krakowskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które obejmują profesjonalne doradztwo zawodowe. KSDZ prowadzi także szkolenia, warsztaty i konferencje dla szkolnych doradców zawodowych.

 

Porozumienie podpisali: Katarzyna Cięciak, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu oraz prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej. Umowa będzie obowiązywać do końca 2016 r.

 

Politechnika Krakowska dobrze zna potrzeby rynku pracy i stara się dostosować do nich swoją ofertę edukacyjną. Dzięki temu absolwenci uczelni należą do jednych z najbardziej poszukiwanych i najlepiej wynagradzanych pracowników (czytaj więcej). Teraz z doświadczenia uczelni będą mogli skorzystać uczniowie krakowskich szkół. „Jestem przekonana, że dzięki Krakowskiej Szkole Doradztwa Zawodowego, którą prowadzimy wraz z Politechniką Krakowską, nasi uczniowie będą czuć się pewniej stawiając pierwsze kroki na rynku pracy” - mówi Katarzyna Cięciak.