W latach 2015-2016 Politechnika Krakowska przy udziale dofinansowania pochodzącego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wykonała remonty konserwatorskie w następujących obiektach:


- budynek dawnego Aresztu w zespole Koszar Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - remont konserwatorski dachu oraz wszystkich elewacji;


- budynek Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie - remont konserwatorski elewacji od strony ul. Kanoniczej i od ul. Senackiej;


- budynek dawnej Szkoły Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego w Łobzowie - Wydział Architektury przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie - część elewacji ryzalitu klatki schodowej elewacji północnej.


Zadania uzyskały 45% dotację z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Obiekty zostały wybrane do dofinansowania przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a prace rozliczane rozliczone zostały przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa