W latach 2015 – 2017 Politechnika Krakowska przy udziale dofinansowania pochodzącego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa wykonała remonty konserwatorskie w następujących obiektach:

  • budynek dawnego Aresztu w zespole Koszar Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie – remont konserwatorski dachu oraz wszystkich elewacji,
  • budynek Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie – remont konserwatorski elewacji od strony ul. Kanoniczej i od ul. Senackiej,
  • budynek dawnej Szkoły Podchorążych z pozostałościami wcześniejszego Pałacu Królewskiego w Łobzowie - Wydział Architektury przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie – część elewacji północnej.

 


Zadania uzyskały 45% dotację z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Obiekty zostały wybrane do dofinansowania przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, a prace rozliczone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa