Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, wspólnie z Fundacją Sendzimira i we współpracy z INTBAU Poland, uruchomiło Studium Podyplomowe „Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast”.

 

Głównym celem Studium jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zarządzania zintegrowanego, którego zasadą jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie działań kompleksowych.

Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów regionalnych, krajowych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

Zarządzanie zintegrowane - synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych - umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa jego konkurencyjność przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia prowadzenie skutecznych procesów rewitalizacji, rozwój zrównoważonego budownictwa i realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych.

W programie Studium będzie kłaść się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

Oferta Studium jest kierowana do przedstawicieli samorządów, urzędników miejskich, urbanistów, konsultantów, a także do studentów II i III stopnia i absolwentów planujących kariery w lokalnej administracji lub samorządach.

Zgłoszenia są przyjmowane do 23 września 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.web.mck.pk.edu.pl/podyplomowe


Zobacz również: Od czerwca rekrutacja na nowe studia podyplomowe na WA

(fot. mck.pk.edu.pl)