logo Stowarzyszenie Top 500 Innovators9-10 lipca 2015 r. w Warszawie odbył się III Zlot Absolwentów Stowarzyszenia Top 500 Innovators, z udziałem m.in.: Leny Kolarskiej-Bobińskiej – ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Stephena Mull’a – byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Alicji Adamczak - prezesa Urzędu Patentowego RP. Spotkaniu towarzyszyło walne zebranie członków Stowarzyszenia Top 500 Innowators, odbyły się też wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w skład której weszła przedstawicielka Politechniki Krakowskiej, Izabela Paluch. spotkanie Stowarzyszenia Top 500 Innovators w Warszawie 9-10 lipca 2015 r.


Stowarzyszenie Top 500 Innovators zostało powołane w 2013 roku z inicjatywy absolwentów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators: Science - Management – Commercialization, w celu stworzenia interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przedstawicieli centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystującej doświadczenia zdobyte na najlepszych uczelniach świata.


W gronie 500 absolwentów programu MNiSW Top 500 Innovators jest 12 osób z Politechniki Krakowskiej - w tym 6 osób, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej edycji programu i aktualnie odbywają 2-miesięczne staże na najbardziej prestiżowych uczelniach: Stanford University, University of California-Berkeley, University of Cambridge.

 

Zdjęcie dzięki uprzejmości MNiSW.