Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych w konkursie „Rozwój Innowacji Drogowych”. Wśród 15 rekomendowanych do finansowania w ramach wspólnego przedsięwzięcia RID znalazło się 5 wniosków współtworzonych przez Politechnikę Krakowską.

Konkurs RID ma wspierać te badania, które mogą być wykorzystane do rozwoju sieci drogowej oraz utrzymania i rozbudowy istniejących dróg krajowych. Dotyczy on głównie projektowania konstrukcji nawierzchni, metod prognozowania ich trwałości, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, unowocześniania narzędzi służących ocenie sprawności niezawodności sieci drogowej, a także powstania nowych rozwiązań zapewniających efektywne sposoby ochrony otoczenia dróg oraz kształtowania zagospodarowania w ich pobliżu.

Pozytywnie zaopiniowane zostały poniżej wymienione wnioski z udziałem Politechniki Krakowskiej:


- Ochrona przed hałasem drogowym,
- Zasady prognozowania ruchu drogowego z uwzględnieniem innych środków transportu,
- Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu,
- Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu,
- Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu.

 

Rozwiązania wypracowane w ramach projektów badawczych zostaną wdrożone jako wytyczne - instrukcje do stosowania przy prowadzeniu inwestycji na drogach zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.


Więcej informacji na stronie: http://edroga.pl/drogi-i-mosty/wyniki-i-konkursu-rid-040811842