Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o współpracy z sądecką firmą NEWAG SA, zajmującą się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Umowa dotyczy współdziałania przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych technologii, a także kooperacji w obszarze kształcenia specjalistycznych kadr inżynierskich. W związku z dynamicznym rozwojem NEWAG rozszerza pion badań i rozwoju, prowadzi właśnie rekrutację do biura konstrukcyjnego, które we wrześniu rozpocznie działalność w Krakowie.

 

fot. Jan Zych

Porozumienie nadaje formalne ramy trwającej już od wielu lat udanej współpracy Politechniki Krakowskiej i NEWAG-u. Trzyletnia umowa ma szeroki zakres. W jej ramach NEWAG SA będzie organizować praktyki i staże studenckie, a także wycieczki dydaktyczne i dni otwarte dla przyszłych inżynierów. Program stażów i praktyk ma uwzględniać potrzeby firmy. NEWAG umożliwi także pozyskiwanie tematów do prac dyplomowych i magisterskich studentów PK. Będzie też prowadzić nabór kadry inżynierskiej wśród absolwentów uczelni. Firma zatrudnia najczęściej absolwentów takich kierunków technicznych jak: mechanika i budowa maszyn, transport, automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia zobowiązała się do edukacji pracowników sądeckiej spółki na studiach oraz w ramach kursów, szkoleń i wykładów otwartych z wykorzystaniem swojej bazy dydaktycznej i laboratoryjnej. Dlatego jednym z głównych owoców porozumienia o współpracy będzie wykształcenie specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności wymagane w branży konstrukcji pojazdów szynowych.


- Już teraz zatrudniamy kilkudziesięciu absolwentów Politechniki Krakowskiej, a będziemy zwiększać zasoby kadrowe, poszerzając dział badań i rozwoju. Próbujemy zasypać przepaść pokoleniową w kształceniu kadr, bo w ostatnich 20 latach nie konstruowano w Polsce nowych pojazdów szynowych . Mamy młody zespół zdolnych konstruktorów, a będziemy go jeszcze poszerzać. We wrześniu w Krakowie oficjalnie rozpocznie działalność Biuro Konstrukcyjne Działu Badań i Rozwoju NEWAG-u, będzie w nim pracować 30 inżynierów, jesteśmy w trakcie rekrutacji. Wybraliśmy krakowską lokalizację właśnie ze względu na dostęp do kadr inżynierskich, kształconych na tutejszych uczelniach - mówił na PK po podpisaniu umowy Maciej Duczyński, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. marketingu i rozwoju w NEWAG SA.

Naukowcy Politechniki będą służyć sądeckiej spółce fachową wiedzą w formie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu techniki oraz organizacji i zarządzania. Partnerzy zamierzają także wspólne pozyskiwać środki finansowe, także unijne, na przedsięwzięcia badawcze i dydaktyczne.


- Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest wpisana w misję Politechniki Krakowskiej. Porozumienie z firmą NEWAG przynosi korzyści obu stronom. Dzięki umowie będziemy mogli realizować wiele wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i dydaktycznych. Naszym studentom ta współpraca umożliwia udział w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów technicznych i technologicznych, co da im tak poszukiwane przez pracodawców praktyczne umiejętności i kompetencje oraz przewagę konkurencyjną na rynku pracy - podkreśla prof. Jan Kazior, prorektor PK do spraw nauki. - Jestem przekonany, że z owoców współpracy będzie zadowolony także NEWAG, który przy tak imponującym tempie rozwoju będzie potrzebował wielu dobrze wykształconych inżynierów. Takich można znaleźć na Politechnice Krakowskiej. Już teraz z sądeckim producentem lokomotyw blisko współpracuje Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK, teraz współpraca zostanie rozszerzona na wszystkie jednostki uczelni.

NEWAG, który dotąd dynamicznie rozwijał działalność na polskim rynku, rozpoczyna właśnie ekspansję w Europie. Kończy prace nad spalinowym zespołem trakcyjnym dla odbiorcy z Sycylii i czeka na rozstrzygnięcia kolejnych europejskich przetargów.


****

NEWAG SA zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. W zakładach spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyj-nych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych, natomiast w Gliwicach są produkowane oraz moderni-zowane lokomotywy elektryczne. Grupa zatrudnia ponad 2000 osób i prowadzi działalność w zakresie:

 

  • produkcji i modernizacji lokomotyw spalinowych (ok. 100% udziałów w krajowym rynku w 2014 r.)
  • produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych - pierwsza od ok. 25 lat elektryczna lokomotywa polskiej konstrukcji „Dragon”, pierwsza polska wielosystemowa lokomotywa elektryczna „Griffin”
  • produkcji i modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych - pierwszy polski pojazd szynowy, który przekroczył prędkość 211,6 km/h, a także pierwszy polski pojazd szynowy, który jest w pełni zgodny z restrykcyjnymi normami UE
  • produkcji spalinowych zespołów trakcyjnych
  • produkcji tramwajów - nowoczesny „Nevelo”

 

NEWAG to także partner pierwszego wyboru dla międzynarodowych koncernów GE, Siemens AG, Stadler AG, Bombardier.

 

fot. Jan Zych