Drukuj

Eksperci z Politechniki Krakowskiej zajmą się opracowaniem planu ochrony nowego parku kulturowego w Krakowie. Park ma powstać na 300 hektarach obszaru w Nowej Hucie, części miasta o szczególnych walorach historycznych, architektonicznych i kompozycyjnych.

W lipcu rozstrzygnięto przetarg na sporządzenie projektu, który wygrał zespół specjalistów z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Myczkowskiego (Instytut Architektury Krajobrazu). Ten sam zespół, który opracował plan ochrony (pierwszego w Krakowie) Parku Kulturowego Stare Miasto.

Po konsultacji z małopolskim konserwatorem zabytków, obszar, który ma być objęty ochroną to tzw. stara Nowa Huta (na zdjęciu / fot. Piotr Tomaszewski, wikimedia.org) wraz z klasztorem Cystersów w Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

„Skutkiem wprowadzenia parku kulturowego będzie chronienie przestrzeni, fasad budynków przed niewłaściwymi formami reklamy, przykrywającymi dziedzictwo, o które chcemy zadbać. Uchwała o parku kulturowym może też regulować kwestie handlu ulicznego, malowania fasad, nagłośnienia używanego na takim obszarze” - mówi Filip Szatanik, wicedyrektor Wydziału Informacji Urzędu Miasta.


Jak szacuje wicedyrektor Szatanik, cały proces może zabrać jeszcze kilka lat. Po przygotowaniu, plan zespołu z Politechniki Krakowskiej trafi jeszcze do konsultacji społecznych. Dla Starego Miasta cały proces trwał siedem lat.