Minister skarbu Andrzej Czerwiński podpisał porozumienie z rektorami trzech krakowskich uczelni w sprawie utworzenia spółki pod nazwą „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki” - poinformował we wtorek rzecznik wojewody małopolskiego Jan Brodowski.


Obok ministra, 18 sierpnia porozumienie podpisali prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko i rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.


Celem spółki ma być stworzenie w Krakowie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Miasto ma być nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowe technologie, ale także miejscem, w którym te technologie będą tworzone.


Działalność Laboratorium będzie związana z projektem inwestycyjnym KRK NH2, który zakłada rewitalizację 300 hektarów terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie.