Komunikat KRASP - spotkanie z premier Ewą Kopacz

W nawiązaniu do listu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiającego konieczność zwiększenia finansowania badań naukowych, 25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premier Ewy Kopacz z przedstawicielami środowiska naukowego.

 

W spotkaniu udział wzięli: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Marek Ratajczak, rzecznik prasowy Rządu Cezary Tomczyk, przewodniczący KRASP rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński, przewodniczący RGNiSW prof. Jerzy Woźnicki, prezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, wiceprzewodniczący KRASP rektor Politechniki Łódzkiej prof. Stanisław Bielecki, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak, przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys oraz rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Tomasz Szapiro.

 

Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu i perspektyw finansowania nauki i szkolnictwa wyższego przed zbliżającymi się decyzjami w sprawie kształtu przyszłorocznego budżetu. Następne spotkanie z panią Premier i panią Minister poświęcone tym kwestiom planowane jest pod koniec przyszłego tygodnia.

 

Biuro KRASP

 

Na zdjęciu, przedstawiciele środowiska naukowego na spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / fot. KRASP.