Przez ponad dwa tygodnie studenci z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych wspólnie badali i inwentaryzowali osiemnastowieczną greckokatolicką cerkiew w Leżachowie koło Sieniawy, na Podkarpaciu.


Prace prowadzone były od 16 lipca, pod okiem ekspertów i naukowców z uczelni. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu Grażyna Stojak zapowiedziała, że po zakończeniu badań rozpoczną się gruntowne prace konserwatorskie i remontowe. Obecny stan zabytku nie jest najlepszy i planowane prace restauratorskie będą największe od ponad stu lat.


Drewniana cerkiew datowana jest na 1796 rok. Prawdopodobnie mogła jednak powstać wcześniej, zbudowana w powiecie lubaczowskim i później przeniesiona do Leżachowa. Tę kwestię w dziejach cerkwi chcieli zweryfikować studenci, przeprowadzając badania dendrochronologiczne, które pozwolą określić wiek poszczególnych elementów drewnianych. Pobranych zostało 30 próbek.

Studencki obóz w Leżachowie obok prac inwentaryzacyjnych miał swoją cześć teoretyczną, na którą złożyły się wykłady i ćwiczenia plenerowe. Jeden z wykładów poprowadził profesor PK dr hab. inż. arch. Jan Kurek, na temat konstrukcji drewnianych i dokumentacji rysunkowo-pomiarowej.

Uczestnikami obozu inwentaryzacyjno-badawczego w Leżachowie byli studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praca studentów spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.

Na zdjęciu, fotogaleria na fanpage’u studenckiego projektu - Cerkiew w Leżachowie.