Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej będzie obchodzić w nadchodzącym roku akademickim swoje 60-lecie. Obchody rozpoczną się 21 września i potrwają do końca 2015 roku.


W tym czasie SPNJO przygotowało wiele jubileuszowych imprez. Świętować będą przede wszystkim lektorzy i studenci. Czekają na nich wykłady, warsztaty, szkolenia, konkursy m.in. na plakat w języku obcym, językowa gra miejska i wiele innych, atrakcyjnych wydarzeń.


Studium powstało na Politechnice Krakowskiej w roku 1953 pod nazwą Studium Języków Obcych. W roku 1967 została przemianowana na Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Na początku istniał jedynie zespół języka rosyjskiego, w 1956 r. na fali zmian politycznych powstał zespół języków zachodnioeuropejskich.


SPNJO organizowało i prowadziło zajęcia na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych, a także w 9 punktach konsultacyjnych w Polsce południowej oraz kursy językowe dla pracowników uczelni. Ważnym wydarzeniem w latach osiemdziesiątych XX w. było nawiązanie współpracy z British Council.


Tylko w ostatnich 10 latach nauczyciele SPNJO opracowali kilkanaście pozycji do nauki języka obcego fachowego, z których obecnie korzystają studenci uczelni technicznych z całej Polski. Studium na bieżąco poszerza ofertę wydawniczą o pozycje dostosowane do nowo powstających kierunków studiów, a także uzupełnia podręczniki o część audiowizualną i wykorzystuje w nauczaniu technologie informatyczne.


SPNJO w 2003 r. uzyskało licencję WBT (Weiterbildung TestSysteme), uprawniającą do organizacji i przeprowadzania egzaminów TELC B1 i B2 z języków: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Egzaminy TELC organizuje również dla urzędników agend rządowych w ramach procedury kwalifikacyjnej do służby cywilnej.


SPNJO jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.


Szczegółowe informacje nt. jubileuszu dostępne są na stronie www.sjo.pk.edu.pl oraz www.facebook.com/spnjo.pk

 

 

Na zdjęciu, budynek Politechniki Krakowskiej na kampusie przy ul. Warszawskiej 24, w którym mieści się SPNJO / fot. Jan Zych.