93,3 procent absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2014 pracuje w rok po studiach - wynika z najnowszego badania Biura Karier PK. Sytuacja zawodowa absolwentów po trzech latach od ukończenia studiów jest jeszcze lepsza - pracuje 95,5 proc., a ich zarobki wzrastają o około 1000 zł.


Biuro Karier Politechniki Krakowskiej prowadzi regularne badania losów absolwentów rok po studiach. Najnowsze badania dotyczyły losów absolwentów studiów II stopnia z rocznika 2014 po roku od obrony pracy magisterskiej. Po raz drugi badano losy absolwentów PK w trzy lata po skończeniu studiów (rocznik 2012 po studiach II stopnia). Wyniki badań potwierdzają, że warto studiować na Politechnice Krakowskiej. Absolwenci PK szybko po studiach znajdują pracę w wyuczonym zawodzie, a z biegiem czasu rosną ich wynagrodzenia i prestiż zawodowy.


Absolwenci PK 2014 rok po studiach


93,3 proc. absolwentów z rocznika 2014 rok po zdobyciu tytułu magistra inżyniera pracuje, ponad trzy czwarte wykonuje zawód wyuczony (77,7 proc.) i wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów na Politechnice Krakowskiej (74,5 proc.). Ponad trzy czwarte pracuje w oparciu o umowę o pracę, w tym 32 proc. na czas nieokreślony. Prawie połowa badanych znalazła swoją obecną pracę jeszcze w trakcie studiów lub do 3 miesięcy po obronie. Ponad 6 proc. absolwentów prowadzi własną działalność gospodarczą. Niepracujący absolwenci stanowią 7 proc. ogółu, w tym 2 proc. w ogóle na razie nie szuka pracy. Średnia pensja po roku od ukończenia studiów to 2,5-3 tys. zł., a co czwarty absolwent zarabia ponad 4 tysiące brutto. W badaniu wzięła udział blisko połowa respondentów (49%).


Absolwenci PK 2012 trzy lata po studiach


W badaniu wzięli udział absolwenci rocznika 2012, którzy uczestniczyli już w badaniach losów absolwentów w rok po zakończeniu studiów.  Podobnie jak w minionym roku, badanie zrealizowane w 3 lata po studiach potwierdziło, że sytuacja absolwentów z dyplomem PK korzystnie się zmienia. Do 95,5 procent wzrósł odsetek osób zatrudnionych (z 88 proc.), z których blisko 90 proc. deklaruje zgodność wykonywanej pracy z wykształceniem. Prawie dwukrotnie wzrosła liczba absolwentów zatrudnionych na czas nieokreślony. Nasi absolwenci częściej także wykorzystują swoje umiejętności przedsiębiorcze, o czym świadczy podwojenie liczby osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Zwrotność ankiet wyniosła 43,4%.


Siedem na dziesięć osób pracuje w województwie małopolskim. Ponad połowa absolwentów zajmuje stanowiska specjalisty, a blisko 20 proc. co najmniej stanowiska kierownicze. Osoby pracujące najemnie najbardziej cenią stabilność zatrudnienia (73,9 proc.), atmosferę w pracy (73,7 proc.) i rodzaj wykonywanej pracy (59,8 proc.).

W ciągu dwóch lat od poprzedniego badania, zarobki brutto absolwentów PK wzrosły o 1000 złotych. Co trzeci absolwent otrzymuje wynagrodzenie powyżej 5 tys. zł, a mediana zarobków - podobnie jak w badaniu poprzedniego rocznika - mieści się w przedziale 3,5-4 tysiące brutto. Spośród przebadanych absolwentów ponad 12 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą. Właściciele firm najbardziej cenią możliwość rozwoju zawodowego (70,3 proc.), charakter wykonywanej pracy (67,5 proc.) oraz zysk (59,4 proc.).
 


77 proc. absolwentów poleciłoby studiowanie na Politechnice Krakowskiej swojej rodzinie i znajomym, a 60 proc. ponownie wybrałoby ten sam kierunek kształcenia na naszej uczelni. Absolwenci podkreślają, że studia na PK dają wysokie szanse na pracę w wyuczonym zawodzie (74,6%), realizację specjalistycznych zadań (62,7%) i satysfakcjonujące zarobki (61,7%). Studia na PK pozwalają także na zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców, wśród których znajdują się: myślenie analityczne (71,4%), samodzielność (67,4%), umiejętność prezentowania wyników swojej pracy (62,6%), umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów (59,7%) oraz praca w zespole (59,3%) i kreatywność (55,3%).Szczegółowy raport z najnowszych badań losów absolwentów PK będzie dostępny na stronie Biura Karier Politechniki Krakowskiej.