Zwiedzanie zabytkowych fortyfikacji wojskowych, wystawa, pokaz filmu, wykłady, gra edukacyjna i premiera teatralna - to atrakcje przygotowane na 12 września przez Muzeum Politechniki Krakowskiej z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku obchodzone są pod hasłem „Utracone dziedzictwo”.

 

Na początek organizatorzy proponują zwiedzanie dawnych koszar arcyksięcia Rudolfa (XIX w.) oraz spacer na trasie: Politechnika Krakowska, kompleks aprowizacyjny Twierdzy Kraków (ul. Kamienna), Bastion IVa, Bastion II, powrót do Muzeum PK (godz. 10.00-12.30).

 

Od godz. 13.00 do 14.30 uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzić wystawę „Ars Magna - Architectura Militaris”. Przesłaniem ekspozycji jest ukazanie Twierdzy Kraków jako wielkiego, przestrzennego zabytku inżynierii, największego w Krakowie i Małopolsce pomnika II rewolucji przemysłowej, wielkiego pola bitwy 1914 r. oraz jego prawa dobrej kontynuacji (właściwej sukcesji funkcji) - od militarnej po edukacyjną turystyczną i rekreacyjną.

 

O 14.30 rozpocznie się gra edukacyjna „Postaw (na) Twierdzę”, łączącą elementy multimedialne przedstawiające ewolucję architektonicznych systemów obronnych na przestrzeni wieków (m.in. na przykładzie rozwoju Twierdzy Kraków) i układanki przestrzennej typu puzzle.

 

Kolejnym punktem programu będzie projekcja filmu dokumentalnego „Twierdza Kraków” w reżyserii Juliana Rachwała oraz wykład dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus i dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa pt. „Forteczne dziedzictwo utracone, tracone i odzyskane” (godz. 16.30-18.00).

 

Na zakończenie Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 na Politechnice Krakowskiej - premierowy spektakl/instalacja Teatru Tańca „Latiga” pt. „Microwave stories” (godz. 19.00).

 

Muzeum PK mieści się w oryginalnym XIX-wiecznym, niezmienionym w swej formie budynku wojskowego aresztu armii austro-węgierskiej o zachowanym pierwotnym kształcie, wnętrzu i atmosferze lat epoki.

 

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, którego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. W obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie państwa-członkowie Rady Europy. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania zabytki i miejsca kultury, imprezy plenerowe, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych.