Dr Agnieszka Łuszczak z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej znalazła się w gronie 65 młodych naukowców, którzy wyjadą na badania w zagranicznych renomowanych ośrodkach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki czwartej edycji programu „Mobilność Plus”.


 

Program „Mobilność Plus” ma pomóc młodym naukowcom w rozwoju kariery naukowej. Jego laureaci uczestniczą w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.


Laureaci konkursu reprezentują wszystkie dyscypliny naukowe. Resort nauki informuje, że aż 31 z nich to doktoranci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Dzięki wyjazdowi będą mogli prowadzić swoje badania pod opieką wybitnych badaczy o międzynarodowym autorytecie. Wyjazdy potrwają od 6 do 36 miesięcy.


Łączna wartość przyznanego finansowania to ponad 21 mln zł, w tym na 2015 r. przeznaczono ponad 754 tys. zł. Miesięcznie laureaci otrzymają 10 tys. zł oraz 2 tys. zł dla współmałżonka i 1000 zł dla dziecka. Finansowanie obejmuje pobyt za granicą uczestnika wraz z rodziną, ew. koszty dojazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka badawczego oraz podróż do kraju.