Wydział Architektury 30 września, godz. 13.00,
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki – 30 września, godz.10.00,
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej  1 października, godz. 13.00,
Centrum Sportu i Rekreacji PK
ul. Kamienna 17.

 

Wydział Inżynierii Lądowej 26 września, godz. 10.00,
(studia niestacjonarne)
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii Lądowej  1 października, godz. 10.00,
Centrum Sportu i Rekreacji PK
ul. Kamienna 17.

 

Wydział Inżynierii Środowiska  1 października, godz. 10.00,
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej  1 października, godz. 12.00,
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”
ul. Warszawska 24.

 

Wydział Mechaniczny  1 października, godz. 17.00,
(studenci są proszeni o przybycie na godz. 16.30)

Muzeum Lotnictwa
al. Jana Pawła II 39.Zobacz także: Główna inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Krakowskiej.