Ministerialne stypendia dla naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr inż. Bożena Tyliszczak i dr inż. Agnieszka Makara z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej otrzymały stypendia minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznawane młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.


Komunikat resortu nauki (z 18 września br.) informuje, że w X edycji konkursu stypendia otrzyma 255 wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel prawie 49 mln złotych. Laureaci przez 3 lata będą otrzymywali ponad 5 tys. zł miesięcznie.


W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków. Ocenie podlegał m.in. dorobek naukowy kandydatów, poziom prowadzonych badań, nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.


Stypendium przyznawane było badaczom prowadzącym działalność naukową, zatrudnionym w uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wnioski składała instytucja zatrudniająca naukowca.