W związku z inauguracją roku akademickiego 2015/2016, decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej,
2 października br. (piątek) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.

 

 

Inauguracja 2015/16