Politechnika Krakowska znalazła się w dziesiątce polskich szkół wyższych, które zgłosiły najwięcej wynalazków i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2014 roku.


 

Z raportu opublikowanego przez Urząd Patentowy RP wynika, że w 2014 roku liczba zgłoszonych w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych sięgnęła ponad 20 tys. Z sektora szkół wyższych pochodziło ponad 28 proc. zgłoszeń (zobacz infografika obok / raport UPRP).


Według danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Polska znajduje się obecnie na 17. pozycji wśród wszystkich państw świata pod względem liczby krajowych zgłoszeń patentowych, a pod względem ogólnej liczby udzielanych patentów zajmujemy 15. lokatę.


Spośród uczelni, w 2014 roku najwięcej zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (153) dokonała Politechnika Wrocławska. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki plasuje się 10. miejscu z 44 zgłoszeniami.


Rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej Łukasz Wściubiak podaje (dane z czerwca 2015 r.), że odkąd uczelnie mogły na swoją rzecz uzyskiwać prawa wyłączne, Politechnika złożyła w Urzędzie Patentowym RP: 1023 zgłoszeń wynalazków do opatentowania - uzyskała 756 patentów (część postępowań jeszcze w toku), 219 zgłoszeń wzorów użytkowych (uzyskała 194 prawa ochronne) i 3 zgłoszenia wzorów przemysłowych - wszystkie 3 uzyskały pozytywną rejestrację.


Natomiast do Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania), PK przedłożyła 2 zgłoszenia, które przeszły pozytywnie postępowanie i są chronione jako zarejestrowane unijne wzory przemysłowe.