Drukuj

Prof. dr inż. Richard Korff z Wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster (Fachhochschule Münster / University of Applied Sciences) otrzymał tytuł Profesora Honorowego Politechniki Krakowskiej. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Senatu PK, 25 września br. (na zdjęciach / fot. Jan Zych). Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

 

Współpraca obu wydziałów trwa od 25 lat. Prof. Korff na początku lat 90. XX w., jako prodziekan, przyjmował w Münster pierwszych studentów i pracowników z PK. Od czerwca 1998 r., pełniąc funkcję dziekana, zaangażował się w rozszerzenie współpracy z WIiTCh PK na polu dydaktyki, przygotowując z dr hab. inż. Barbarą Tal-Figiel, prof. PK, umowę o wydawaniu podwójnych dyplomów.

 

Dzięki jego staraniom wielu studentów, doktorantów oraz pracowników PK wyjechało do Münster, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Studenci uzyskali 42 podwójne dyplomy, kilku z nich obroniło doktoraty na uniwersytecie w Enschede (Holandia), a wielu z nich zatrudniono w firmach niemieckich.

 

Prof. Korff kilkakrotnie prowadził na Politechnice Krakowskiej cykle wykładów z zakresu inżynierii procesowej, której jest specjalistą. Opracował i wdrożył dodatkowe kierunki studiów jak zarządzanie jakością i bezpieczeństwo pracy, opracował program dla I i II stopnia studiów kierunku inżynieria chemiczna w języku niemieckim oraz (we współpracy z PK) program stopnia master w języku angielskim.

 

Prof. Richard Korff (ur. 1949) otrzymał tytuł magistra inżyniera chemika na Friedrich-Alexander-Universität w Erlangen. W 1984 r. uzyskał stopień doktora na uniwersytecie w Clausthal, następnie przez rok prowadził badania naukowe na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie. W 1985 r. został kierownikiem projektu w Wydziale Badawczo-Rozwojowym Deutsche BP AG (British Petroleum) w Hamburgu; w latach 1988-1990 starszy konsultant w Wydziale Planowania Inwestycyjnego. Od września 1990 r. jest profesorem na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster.

 

W latach 1998-2002 pełnił funkcję dziekana. Członek Rady Wydziału, Rady ds. Ewaluacji i Zarządzania Jakością Programów Studiów Uniwersytetu i komisji doradczych przy rektorze (badania naukowe, planowanie strategiczne, finanse, programy studiów, kształcenie ustawiczne). Od października 2014 r. wiceprzewodniczący ds. badań. Biegły ASIIN - Niemieckiej Komisji Akredytacji Programów Studiów.

 

Prof. Korff został już wcześniej wyróżniony przez Politechnikę Krakowską: Honorową i Złotą Odznaką PK oraz medalem Zasłużony dla PK. Od dziś, dołączył do grona 21 honorowych profesorów PK.

 

 

Zobacz w fotogalerii: Nadanie tytułu profesora honorowego PK prof. Richardowi Korffowi.