Drukuj

 

 

Międzynarodowe sympozjum pt. „Troska o trwałe zabezpieczenie Kopca Kościuszki - w poszukiwaniu skutecznych sposobów jego stabilizacji” zostało zorganizowane przez Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.


W trakcie sympozjum przedstawiono wnioski z badań geologiczno-inżynierskich oraz prowadzonego monitoringu bryły kopca Kościuszki. W drugiej części odbył się panel dyskusyjny z udziałem naukowców z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków reprezentujących firmy wykonawcze.


Naukowcy z Polski (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska i Politechnika Warszawska), Austrii (Uniwersytet Rolniczy w Wiedniu) i Włoch (Uniwersytet w Padwie) prezentowali rozwiązania mające zabezpieczyć kopiec przed niekorzystnym wpływem oddziaływań atmosferycznych oraz dyskutowali o możliwościach pozyskania źródeł finansowania tego zadania.


Przypomnijmy, w okresie 1999-2002, a po raz drugi w roku 2010, ulewne deszcze doprowadziły do poważnych zniszczeń kopca, uniemożliwiających jego użytkowanie. Przeprowadzone prace remontowe przywróciły jego wygląd.


Monitoring, który zainstalowano na kopcu w 2012 r., według specjalistów z Politechniki Krakowskiej, to za mało. Podczas sympozjum zaproponowali, aby kopiec Kościuszki zamienić w „konstrukcję inteligentną”, z dużą ilością czujników, które będą pokazywały m.in. ruch kopca i ilość wody w danej warstwie. „Im gęściej zostaną one rozmieszczone, tym precyzyjniej będziemy mogli powiedzieć, gdzie jest możliwe zniszczenie obiektu” - mówił prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana z PK. Informacje z czujników byłyby następnie na bieżąco analizowane przez specjalnie opracowany program komputerowy, a kolejnym elementem systemu będzie sygnalizacja powiadamiająca o ewentualnym zagrożeniu - zaproponowali naukowcy z PK.


„Ton wypowiedzi rzeczoznawców jest uspokajający: sam kopiec jest konstrukcją dość trwałą. Ale chodzi o to, żebyśmy go mogli przekazać następnym pokoleniom w jak najlepszej kondycji” - podsumował sympozjum prezes Komitetu Kopca Kościuszki prof. Mieczysław Rokosz.


Spotkaniu naukowców towarzyszyły m.in.: interaktywna wystawa inżynierska „Żywe Konstrukcje”, poświęcona nowoczesnym metodom monitorowania pracy warstw gruntowych w obrębie kopca Kościuszki oraz pokazana po raz pierwszy wystawa plenerowa pt. „Kraków - Przystanek Kościuszko. Krakowskim Szlakiem Tadeusza Kościuszki”.


Sympozjum odbyło się 29 września w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym im. Tadeusza Kościuszki przy Kopcu Kościuszki w Krakowie.

 

 

 

Na zdjęciach: 1-3) rozpoczęcie (przemawia prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał), obrady i dyskusje; 4) podczas sympozjum prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został odznaczony medalem „In Memoriam” przez prezesa Fundacji im. Tadeusza Kościuszki kpt. Tomasza Otrębskiego oraz prezesa Komitetu Kopca Kościuszki prof. Mieczysława Rokosza (UJ) / fot. Jan Zych.