Nagroda ogólnopolskiego konkursu „Revitare” dla studentki PK

Magdalena Vogt, studentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej została laureatką nagrody głównej w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu nt. rewitalizacji terenów zdegradowanych „Revitare” dla studentów i młodych pracowników nauki.

 

W konkursie organizowanym przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, studenci i doktoranci z wiodących uczelni w kraju rywalizowali w czterech kategoriach: projektowo-planistycznej, przyrodniczo-krajobrazowej, społecznej oraz techniczno-inżynierskiej.

 

Jury uznało pracę Magdaleny Vogt, pt. „Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych i publicznych w centrach miast przy użyciu roślin pnących na przykładzie Drezna i Krakowa”, za najlepszą w kategorii przyrodniczo-krajobrazowej.

 

Przyznano jeszcze dwie nagrody główne (w kategorii projektowo-planistyczna i kategorii społecznej), cztery wyróżnienia i dwie nagrody dodatkowe.

 

Laureaci odbiorą nagrody i zaprezentują swoje prace w trakcie VII Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych", w Ustroniu w październiku 2013 roku.

 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach stanowi zaplecze naukowo-badawcze ministra środowiska, a także sprawuje funkcje doradcze oraz przygotowuje ekspertyzy zarówno dla Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i innych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw przemysłowych.

 

Szczegóły na stronie: www.revitare-conf.pl/revitare2013