Blisko 17 tysięcy studentów, w tym 3,8 tys. nowo przyjętych, rozpoczęło 71. rok akademicki na Politechnice Krakowskiej. Inauguracja była oficjalnym zakończeniem obchodów jubileuszu 70-lecia uczelni. „Wydarzenia jubileuszowe, zwłaszcza te o charakterze naukowym, pokazały jak duży potencjał ma Politechnika Krakowska w obszarze działalności badawczej oraz jak cenionym jest partnerem dla podmiotów otoczenia gospodarczego” - podsumowywał jubileusz rektor PK prof. Kazimierz Furtak.


Jak przypomniał, w roku jubileuszu odbyło się wiele prestiżowych wydarzeń - uroczysty koncert w Filharmonii Krakowskiej, akademia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Forum „Nauka i Gospodarka” i międzynarodowa konferencja naukowa, te dwa ostatnie wydarzenia z udziałem postaci światowego formatu.


Politechnika podpisała także nowe, bezterminowe porozumienie o współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN), jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych świata. Podsumowuje ono 25 wspólnych działań i jest otwarciem na nowe obszary współdziałania w sferze badań o przełomowym znaczeniu dla światowej nauki. „Nasi pracownicy i studenci byli zaangażowani m.in. w stworzenie najpotężniejszego instrumentu naukowego CERN - Wielkiego Zderzacza Hadronów. PK jest jedną z zaledwie 12 polskich jednostek naukowych, które systemowo współpracują z CERN” - przypomniał prof. Furtak. Podkreślił, że Politechnika Krakowska podejmuje wiele inicjatyw opartych na współpracy z szerokim gronem partnerów naukowych, samorządowych i przemysłowych z kraju i zagranicy.


„Dzielenie się wiedzą i kompetencjami to jeden z priorytetów uczelni, wynikających z naszej misji. Realizujemy go na wielu płaszczyznach” – mówił rektor PK, przypominając zaangażowanie uczelni w konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji  (IATI), Związek Uczelni „InnoTechKrak” z udziałem AGH i Uniwersytetu Rolniczego oraz liczne projekty oparte na współpracy z samorządami miast i regionów, m.in. Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia, Żywca, Małopolski, Podkarpacia, Górnego Śląska i Kielecczyzny.


Na progu nowego roku akademickiego Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o współpracy z województwem małopolskim, by wspólnie przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza w regionie przez działania służące zmniejszeniu emisji spalin komunikacyjnych. Porozumienie w tej sprawie podpisali dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar oraz marszałkowie Małopolski Marek Sowa i Wojciech Kozak. „Nasi eksperci uczestniczą w rozwiązywaniu kluczowych dla lokalnych społeczności problemów związanych z infrastrukturą komunikacyjną, zagospodarowaniem przestrzennym, zrównoważonym rozwojem oraz ochroną środowiska, ochroną zabytków i zasobów naturalnych. W tę współpracę zaangażowani są nie tylko pracownicy, ale i studenci PK, podejmując w swoich pracach dyplomowych tematy wynikające z zapotrzebowania lokalnych samorządów” - podkreślił rektor PK.


Jak dodawał, dzięki wiedzy oraz praktycznym doświadczeniom wyniesionym z uczelni, absolwenci PK znakomicie radzą sobie na rynku pracy. Według najnowszych badań uczelnianego Biura Karier PK w rok po studiach pracuje 93 proc. inżynierów z dyplomem PK.


W nowym roku akademickim pracownicy i studenci uczelni będą korzystać z nowych i zmodernizowanych obiektów. W ostatnim czasie oddano do użytku Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, włączono w struktury uczelni Ośrodek Badań i Rozwoju CEBEA, latem remont przeszedł jeden z akademików, na osiedlu studenckim PK od września działa też przedszkole. Metamorfozę przeszedł także główny kampus PK przy ul. Warszawskiej. Przy współfinansowaniu ze strony Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa wyremontowano budynki tzw. Aresztu (mieści się tu m.in. Muzeum PK) i Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej. Jeszcze w tym roku w Czyżynach zakończy się zaś budowa Laboratorium Termoklimatycznych Badań Obiektów Inżynieryjnych z nową komorą termoklimatyczną.


Wykład inauguracyjny pt. „Modelowanie - umiejętność czy sztuka” wygłosił prof. Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Śląskiej.


Podczas uroczystości wręczono nagrody wyróżniającym się młodym naukowcom. Laureatką nagrody im. Zbigniewa Engela została dr inż. Marta Oleksy z Instytutu Technologii Informatycznych (Wydział Inżynierii Lądowej), natomiast: inż. Rafał Sieńczak (student studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska), mgr inż. Justyna Miodowska (studentka studiów III stopnia na Wydziale Mechanicznym), mgr inż. arch. Jan Borowicz (absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i studiów II stopnia na Wydziale Architektury) - otrzymali nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów im. Janusza Magiery.  


W rozpoczętym właśnie roku akademickim na siedmiu wydziałach PK kształcić się będzie blisko 17 tysięcy studentów, z tego 3,8 tys. na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

 

 

 

Na zdjęciu, przemówienie rektora PK prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka w czasie inauguracji roku akademickiego 2015/16, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”, 2 października 2015 r. / fot. Jan Zych.

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 oraz wideorelację Inauguracja roku akademickiego 2015/16

 

zobacz także: Gratulacje i życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016.