Drukuj

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

wynajmie

 

pomieszczenia w Domu Studenckim nr 3 przy ul. Skarżyńskiego 7 w Krakowie

 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

 

2. Przedmiotem wynajmu są:
a) pomieszczenie – 11,40 m2;
b) wc - 7,60 m2;
c) korytarz – 2,44 m2.
Razem 21,44 m2.

 

3. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku bez możliwości bezpośredniego wejścia z zewnątrz. Pomieszczenia są bez wyposażenia, wymagają adaptacji zgodnie z planowanym profilem działalności. Wszystkie poniesione nakłady ponosi najemca.

 

4. Dostęp do mediów: c.o. energii elektrycznej, Internetu.

 

5. Prowadzenie działalności w godzinach 6.00-22.00 z możliwością całodobowego dostępu do pomieszczeń.

 

6. Proponowany profil działalności: punkt ksero, sprzedaż materiałów biurowych i komputerowych, biuro, inne nie uciążliwe usługi.

 

7. W wynajmowanych pomieszczeniach obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych oraz zakaz palenia i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 

8. Minimalna wysokość stawki czynszowej za 1m2 wynosi 40.00 zł (słownie: czterdzieści złotych) netto miesięcznie.

 

9. Okres wynajmu od 1 października 2015 r. na czas nieoznaczony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

10. Warunki płatności: płatność miesięczna z góry do 15. dnia każdego miesiąca.

 

11. Kontakt: do udzielania informacji na powyższy temat upoważniony jest: Łukasz Żukowski, tel. 12 648 14 86, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

12. Oferty należy składać do 30.10.2015 r., do godziny 12.00 pod adresem: Politechnika Krakowska, Dział Gospodarczy, budynek nr 10-36, pok. nr 4 lub 6, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

 

13. Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2015 r. o godzinie 12.30 w Dziale Gospodarczym jw.

 

14. Wynajmujący za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełni wszystkie wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu i będzie złożona na kwotę najwyższą spośród wszystkich złożonych ofert.

 

15. Wynajmujący nie będzie rozpatrywać ofert podmiotów, którzy zalegają z zapłatą  należności wobec Uczelni.

 

16. Przetarg może być rozstrzygnięty, jeśli wpłynie, przynajmniej jedna oferta.

 

17. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.